Isıtma Sistemi

Sera ısıtma sistemi tasarımı, sera kurulumunun yapılacağı bölgenin iklim verileri, ısı kaynağının türü (doğal gaz, kömür, termal su, v.b.) ve karşılanması gereken ısı kaybı dikkate alınarak sıcak su dolaşım esasına dayalı Tichelman Prensibine göre yapılmaktadır.

Doğru bir ısıtma sistemi, ısı kaynağından alınan enerjinin sera içerisinde üniform şekilde dağılımının sağlanmasıyla mümkündür.

Endüstriyel ölçekli seralar için, her türlü iklim koşuluna göre, doğalgaz kazan daireleri, baca gazından CO2 üretimi ve Sıcak Su Depolama (Buffer) Tank sistemlerini’ de içeren Isıtma Sistemleri, tasarım ve hesaplamaları Seratek mühendisleri tarafından yapılmakta ve alanında en iyilerinden olan partnerlerimizden ekipman tedariki yapılarak Seratek bünyesinde imal edilmektedir.